ROFOAM® ROMIKS®

Nowa zielona marka firmy

Nowoczesny zakład produkcyjny oraz nowa, zautomatyzowana linia produkcyjna

W 2020 roku pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu Inteligentny Rozwój na projekt „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie preparatów chemicznych pomocniczych dla chemii budowlanej i innych zastosowań przemysłowych otrzymywanych na bazie surowców ze źródeł odnawialnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 “Badania na rynek” Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. W ramach projektu wybudowany został nowy zakład produkcyjny wraz z nowoczesną linią, gdzie wytwarzane będą innowacyjne preparaty chemiczne pomocnicze dla chemii budowlanej i innych zastosowań przemysłowych.

Nowe innowacyjne składniki w recepturach

Preparaty przeciwpieniące i odpieniajace ROFOAM oraz emulsje woskowe ROMIKS to nowa ulepszona pod kątem składu oraz skuteczności działania linia środków pomocniczych dla przemysłu. Produkty w tej grupie zawierają innowacyjne składniki aktywne oraz nośniki tych składników oparte na odnawialnych surowcach pochodzenia roślinnego. Preparaty te wykazują wysoką skuteczność działania oraz lepszą biodegradowalność, przez co nie obciążają środowiska tak jak produkty oparte na konwencjonalnym składzie.

Więcej surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego

Linia produktów ROFOAM i ROMIKS została tak opracowana aby ograniczyć zużycie surowców nieodnawialnych o co najmniej 20% w całkowitej produkcji. W grupie tej są także nowe innowacyjne produkty zawierające ponad 90 % surowca odnawialnego na bazie roślinnej.

Więcej opakowań poużytkowych

Ze względów ekologicznych oraz w trosce o środowisko staramy się w maksymalnym stopniu ograniczać wprowadzanie na rynek nowych opakowań z tworzyw sztucznych, dlatego do pakowania swoich produktów używamy także pełnowartościowych opakowań przemysłowych po regeneracji dostarczanych przez specjalistyczne firmy.

Likwidacja barier , zasada równości szans

Nowy zakład produkcyjny został wybudowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Umożliwia to wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe, pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Obejmuje to wyeliminowanie wszelkich barier zarówno architektonicznych jaki związanych z dostępem do informacji, a także proces rekrutacji nowych pracowników.

Zwiększenie zatrudnienia

Firma Rowis-System kładzie nacisk na wielopłaszczyznowy rozwój w zakresie produkcji, sprzedaży oraz nowych produktów , z czym wiąże się zwiększenie zatrudnienia. Wraz z rozwojem marki ROFOAM i ROMIKS planowany jest 10% wzrost zatrudnienia.

 

 

Po 25 latach istnienia Rowis – System wprowadzając na rynek nową markę produktów ROFOAM i ROMIKS zmierza ścieżką w kierunku zrównoważonego rozwoju. Produkty firmy nakierowane są na bieżące i zmieniające się potrzeby rynku oraz dbałości o środowisko naturalne, które w coraz większym stopniu wymaga działań i troski z naszej strony.

Oczekiwania naszych klientów z roku na rok wzrastają. Ważna jest jakość, cena oraz dostępność produktu. W ostatnich latach zmieniły się także oczekiwania klientów w stosunku do ekologicznego otoczenia produktu, z jakiego źródła pochodzi, jakie surowce są wykorzystywane do jego produkcji, jakie jest jego wpływ na nasze środowisko oraz na zdrowie człowieka. W czasach, gdy zaczynamy sobie zdawać sprawę, że nasze zasoby z których czerpiemy są ograniczone i kiedyś się skończą, poszukuje się ich nowych alternatyw.

Marka ROFOAM i ROMIKS stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie.