Projekty EU

ROWIS SYSTEM SPÓŁKA JAWNA M. SIEMIŃSKI I ST. WILK realizuje projekt pn „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie preparatów chemicznych pomocniczych dla chemii budowlanej i innych zastosowań przemysłowych otrzymywanych na bazie surowców ze źródeł odnawialnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.2.1 “Badania na rynek” Programu Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie nowego zakładu, w którym wytwarzane będą innowacyjne preparaty chemiczne pomocnicze dla chemii budowlanej i innych zastosowań przemysłowych, otrzymywanych na bazie surowców ze źródeł odnawialnych. Wprowadzenie znacząco ulepszonych produktów będzie konsekwencją przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę prac B+R. Celem projektu jest wzrost innowacyjności i wzrost konkurencyjności firmy ROWIS SYSTEM na rynku specjalistycznej chemii przemysłowej.

Wartość projektu: 9.728.562,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.178.410,00 PLN

ROWIS SYSTEM Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Rozwój działalności eksportowej firmy na docelowych rynkach zagranicznych Niemiec i Rosji” w ramach poddziałania 3.5.3 ”Internacjonalizacja MŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umiędzynarodowienie innowacyjnych produktów do zastosowania w farbach, lakierach i chemii budowlanej poprzez wdrożenie strategii działalności międzynarodowej na wybranych rynkach.

Całkowita wartość projektu: 100 515.60 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 36 774.00 PLN