Preparaty przeciwpieniące i odpieniające

Obecnosć piany towarzysząca wielu procesom fizycznym oraz chemicznym może stwarzać szereg problemów technologicznych, jak np.problemy z napełnianiem zbiorników, trudności podczas użytkowania wyrobów, straty reagentów, wydłużenie się czasu produkcji oraz pogorszenie jakości wyrobów.

W celu zapobiegania oraz eliminowania zjawiska pienienia stosuje się środki przeciwdziałające tworzeniu piany lub niszczące (destabilizujace) pianę zwane potocznie odpieniaczami.

Jeśli rekomendowany zakres aplikacji podany w charakterystyce danego produktu (rozwinięcie zakładki Produkty) nie pokrywa się z Państwa warunkami aplikacji, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działam badań i rozwoju (R&D) celem  podjęcia próby doboru preparatu właściwego dla Waszych specyficznych, indywidualnych potrzeb.