Preparaty pianotwórcze i napowietrzające

HYDROFOAM GW-5

Wodny roztwór środków powierzchniowo-czynnych, stabilizatora piany oraz rozpuszczalnika organicznego.

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży.